ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Със съдействието на
За нас

Членове на Управителен съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч”

Председател: инж. Милчо Доцов – Община Берковица
членове:
Радослав Асенов – Община Годеч
Ваня Каменова – Сдружение „Обществен съвет по образование“
Велин Иванов – Народно Читалище „Никола Вапцаров“
Иван Димитров – Земеделски производител
Петър Якимов – „Примекс инженеринг“ ЕООД
Страхил Симов – ЕТ „Страмил – Страхил Симов“

СПИСЪК ОС МИГ-Берковица и Годеч

 

СПИСЪК УС МИГ-Берковица и Годеч

 

Експерт по прилагане на СМР:

тел. 0882 517 203

Експерт по прилагане на СМР:

тел. 0882 524 339

Счетоводител:

тел. 0882 503 724