2023 година

Първо изменение на индикативна програма за прием на проекти за 2023 г.

Индикативна програма за прием на проекти за 2023 г.

2022 година

Първо изменение на индикативна програма за прием на проекти за 2022 г.

Индикативна програма за прием на проекти 2022 г.

2021 година

Трето изменение на индикативна програма за прием на проекти за 2021 г.

Второ изменение на индикативна програма за прием на проекти за 2021 г.

Първо изменение на индикативна програма за прием на проекти за 2021 г.


Индикативна програма за прием на проекти 2021 г.


2020 година

Пето изменение на Индикативна програма за прием на проекти за 2020 г.


Четвърто изменение на Индикативна програма за прием на проекти за 2020 г.

Трето изменение на Индикативна програма за прием на проекти за 2020 г.

Второ изменение на Индикативна програма прием на проекти за 2020 г.

Първо изменение на Индикативна програма прием на проекти за 2020 г.

Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2020 г.


2019 година

Четвърто изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Трето изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Второ изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Първо изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2019 г.


2018 година

Трето изменение на Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.

Второ изменение на Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.

Първо изменение на Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.

Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.