Трето изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч


Второ изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Първо изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2019 г.


Трето изменение на Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.

Второ изменение на Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.

Първо изменение на Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.

Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.