2020 година

Трето изменение на Индикативна програма прием на проекти 2020 г.


Второ изменение на Индикативна програма прием на проекти за 2020 г.

Първо изменение на Индикативна програма прием на проекти 2020 г.

Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2020 г.


2019 година

Четвърто изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Трето изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Второ изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Първо изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2019 г.


2018 година

Трето изменение на Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.

Второ изменение на Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.

Първо изменение на Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.

Индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г.