Информационна среща-Берковица – 17 март 2017

На 17 март 2017 г., от 11:00 часа в гр. Берковица, в „Детски център „Камбанка” се проведе информационна среща, като част от планираните дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г.

В срещата взеха участие 15 лица. Презентация изнесе г-жа Петя Димитрова – Експерт от екипа на МИГ. Целта на срещата бе запознаване на местните заинтересовани страни с одобрената стратегия и предстоящите дейности за 2017 г., в т.ч. индикативния график за предстоящите приеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top