Информационна среща в гр. Берковица на МИГ – Берковица и Годеч – 23 ноември 2017 г.

На 23 ноември 2017 г., от 11:00 часа в гр. Берковица, в „Детски център „Камбанка” се проведе информационна среща, като част от планираните дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г.

По време на срещата бе предоставена информация относно условията за кандидатстване по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч.

На участниците бе дадена възможност за дискусия и поставяне на въпроси, като основните теми, които се разискваха бе начина на финансиране и изпълнението на проектите, възможностите за авансово и междинни плащания и сроковете за възстановяване на средствата.

Като основен инструмент за успешното прилагане на стратегията за ВОМР на МИГ бе подчертано участието на заинтересованите страни в целия процес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top