Конференция в град Берковица на МИГ – Берковица и Годеч – 22.12.2017 г.

На 22 декември 2017 г., от 11:00 часа в „Детски център „Камбанка” – гр. Берковица се проведе информационна конференция, като част от планираните дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г.

В конференцията взеха участие 69 лица, представители на общинска администрация, местен бизнес, земеделски производители, активни граждани.

Г-жа Латинка Симова откри срещата и представи пред присъстващите одобрената стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, както и целите, приоритетите и включените мерки.

Във вторият модул на конференцията, присъстващите бяха запознати с дейностите, които екипът на МИГ е изпълнил за 2017 г.

Третата част от информационната конференция представи пред присъстващите планираните дейности по изпълнение на стратегията на МИГ за 2018 г. – планирани срещи, обучения, проучвания и др. Представена бе и утвърдената от УС на МИГ индикативна годишна работна програма за прием и подбор на проектни предложения по стратегията на МИГ. Бяха дадени разяснения относно начина за кандидатстване и подбора на проектите. Представен бе времевия график за прием на проекти по различните мерки, като в  детайли бяха изброени допустимите кандидати, дейности и разходи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top