Обява за прием на проекти по мярка 19.2-7.6

Прием на проектни предложения по процедура за прием №BG06RDNP001-19.534 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Всички документи по мярка 19.2-7.6

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top