Обява за прием на проекти предложения по мярка 19.2-7.2

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.461 – мярка 19.2-7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Всички документи по мярка 19.2-7.2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top