Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.2

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за Водено от общностите местно развитие по процедура №BG06RDNP001-19.729 – мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРИ периода на прием:

ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 24.04.2023 г.  и краен срок  30.06.2023 г.

ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.09.2023 г. и краен срок   31.10.2023 г.

ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ  с начало 22.01.2024 г. и краен срок  10.03.2024 г.

Всички документи по мярка 19.2-4.2-729

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top