Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.725: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024г.

Всички документи по мярка 19.2-4.1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top