Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.2

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за Водено от общностите местно развитие по процедура №BG06RDNP001-19.729 – мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““.
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 22.01.2024 г. и краен срок 10.03.2024 г.

Всички документи по мярка 19.2-4.2-729 трети прием

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top