Покана за обществено обсъждане на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира срещи за Обществено обсъждане свързано с изменение за увеличаване бюджета на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ–Берковица и Годеч.

Срещите ще се проведат:

  • в гр. Берковица:

дата: 14.05.2021 г., час: 10:00 часа, място: пл. Йордан Радичков № 4 – Заседателна зала на Община Берковица;

  • в гр. Годеч:

дата: 17.05.2021 г., час: 11:00 часа; място: Заседателна зала на Община Годеч, пл. Свобода № 1;

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

                    ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top