Покана за провеждане на редовно Общо събрание

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА

за

провеждане на редовно Общо събрание

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо Събрание на 19.04.2017 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението през 2016 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.;
  3. Приемане на план за дейността и бюджет на Сдружението за 2017 г.;
  4. Вземане на решение за членство в Асоциация Национална Лидер Мрежа.
  5. Прием на нови членове и освобождаване на стари членове;
  6. Разни;

От 10.04.2017 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 Каним всички членове да участват в Общото събрание.

Председател на УС:

/ инж.Милчо Доцов /

Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч”

Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч”

Членове на Управителен съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч” Председател: инж. Милчо Михайлов Доцов – Община Берковица членове: Радослав Василев Асенов – Община Годеч Красимир Цветанов Райков – Сдружение „Физическо лице – Земеделски производител“ Гроздан Георгиев Генов – EТ „Гроздан Генов-Компас ГГГ“ Иван Димитров Димитров – Сдружение „ЕКО Берк- Мед” Весислава Иванова Методиева – Физическо лице Страхил Младенов Симов – ЕТ „Страмил – Страхил Симов“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top