П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи за представяне на изменената индикативна годишна работна програма  

за прием на проекти за 2018 г. и разяснения за предстоящия прием по мярка 19.2-4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“

 към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на

„МИГ – Берковица и Годеч“

Срещите ще се проведат:

  • на07.2018 г. от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка, пл. Йордан Радичков № 1;

  • на 03.08.2018 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Република № 1;

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top