П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи.

Целта на срещите е запознаване на населението от територията с проекта за подготовка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и включването на местната общност при нейното разработване.

Срещите ще се проведат в трите общински центъра:

  • в град Годеч: на: 19.04.2023 г., от 10:30 часа в Заседателна зала на Община Годеч, пл. Свобода № 1.
  • в град Драгоман: на: 19.04.2023 г., от 14:00 часа в Заседателна зала на Община Драгоман, ул. Захари Стоянов № 26.
  • в град Берковица: на: 21.04.2023 г., от 10:00 часа, в Заседателна зала на Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4.

Сдружение МИГ-Берковица и Годеч като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. с Министерството на земеделието за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top