Работна среща с потенциалния партньор МИГ Диньоа

В изпълнение на проект №BG06RDNP001-19.354-0005 „Създаване на транснационално партньорство в търсене на нов подход за промотиране на местната идентичност“ и Административен договор № РД 50-77/10.05.2021 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., в периода 02-05 април 2022 г., група от 14 представители на МИГ – Берковица и Годеч, ведно с модератор и преводач бяха на работно посещение на територията на потенциалния партньор МИГ Диньоа, Франция.

Основната цел на посещението е създаване на партньорство между МИГ–Берковица и Годеч и МИГ Диньоа (GAL Dignois), за реализиране на съвместни дейности.

В първия ден от посещението, с цел трансфер на знания и обмяна на добри практики представителите на МИГ-Берковица и Годеч посетиха редица обекти, финансирани по подхода ЛИДЕР от територията на МИГ Диньоа.

Втория ден от посещението включваше работна среща между представителите на двата МИГ. От страна на потенциалния партьор участие взеха екипът на МИГ Диньоа, председателя и членове на управителния съвет.

По време на работната среща бе представена информация за стратегиите на МИГ Диньоа и МИГ-Берковица и Годеч, и техните териториите. На участниците бяха представени резултатите от проведено проучване на територията на МИГ-Берковица и Годеч на тема: „Анализ на нагласите у производители, предприемачи, училища, публична администрация и т.н. за създаване на условия за сътрудничество“ по проект „Създаване на транснационално партньорство в търсене на нов подход за промотиране на местната идентичност“.

Представителите на двата МИГ обсъдиха две теми за бъдещ проект в сферата на туризма и къси вериги на доставка. Очертани бяха конкретните ангажименти в бъдещото сътрудничество, които ще залегнат споразумението за партньорство. Предстои двата партньорски съвместно да разработят конкретните дейности по проекта.

В резултат от работното посещение ще бъде разработен общ проект за транснационално сътрудничество и подписано споразумение за партньорство, с което двата МИГ ще кандидатстват за финансиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top