Резултати от извършена оценка по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР

Списък на предложените за финансиране проектни предложения от Оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР


 

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР


 

Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР


 

Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top