Съобщение за удължаване периода на прием по мярка 19.2-4.1

Управителният съвет на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч взе решение за промяна в крайния срок за подаване на проектни предложения  по процедура № BG06RDNP001-19.725 – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е до 17:00 часа на 08.05.2024 г.

Обява за удължаване срока на прием 19.725

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top