Съобщение

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно чл. 9б, т. 2 (обн. ДВ, бр.2 от 2018 г.) се предвижда производствата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. да се провеждат при условията и по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Предвид това, Ви уведомяваме, че е необходимо синхронизиране на Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ с приложимата нормативна уредба.

Прием на проекти за 2018 г. ще се осъществява съгласно приложено Първо изменение на индикативна годишна работна програма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

scroll to top