Покана за двудневни обучения

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ организира двудневни обучения за  местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” – включително младежи до 29 г. и  предприемачи, на следните теми: Създаване и развитие на бизнес идея. Как да започна собствен бизнес дата и […]

Покана за информационни срещи

П О К А Н А СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи за разясняване на възможностите и условията за финансиране по мярка 19.2-4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“  към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“ Срещите ще се проведат: на 30.10.2017 г. от […]

Информационна среща в гр. Берковица – 15 септември 2017 г.

На 15 септември 2017 г. от 11:00 часа в град Берковица се проведе информационна среща, на която присъстваха 21 човека. Темата на информационната среща беше: Разясняване на последните изменения в нормативната уредба, касаещи приема на проектни предложение към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“.  

Информационна среща в гр. Годеч – 13 септември 2017 г.

На 13 септември 2017 г. от 11:00 часа в град Годеч се проведе информационна среща, на която присъстваха 17 човека. Темата на информационната среща беше: Разясняване на последните изменения в нормативната уредба, касаещи приема на проектни предложение към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“.

…………………….Покана……………………

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи за разясняване на последните приети нормативни промени, касаещи приема на проектни предложение към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“ Срещите ще се проведат: на 13.09.2017 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, […]