Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.720-S2


Заповед за назначаване на КППП по мярка 19.2-7.6


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-7.6


Съобщение за удължаване периода на прием по мярка 19.2-7.6

Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 29.09.2023 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“.

Промяната касае крайният срок за подаване на проектни предложения, като проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 31.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.10.2023 г.

Обява 19.2-7.6 Удължаване на срока на втори прием


Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.6

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.720: мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите във
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 31.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.10.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г.

Всички документи по мярка 19.2-7.6


Решение на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.720-S1


Заповед за назначаване на КППП по мярка 19.2-7.6


Регистър на постъпилите проектни предложения по мярка 19.2-7.6


Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.6

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за Водено от общностите местно развитие по процедура №BG06RDNP001-19.720 – мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРИ периода на прием:

ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 10.04.2023 г. и краен срок: 17:00 часа на 31.05.2023 г.

ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 31.07.2023 г. и краен срок: 17:00 часа на 01.10.2023 г.

ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок: 17:00 часа на 01.02.2024 г.

Всички документи по мярка 19.2-7.6-720