Адрес за кореспонденция:
Офис на „МИГ – Берковица и Годеч“ – гр. Берковица, ул. „д – р Иван Панов“ № 1, ет. 3
Изнесено работно място на „МИГ – Берковица и Годеч“ – гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302
e – mail: proektmig@abv.bg

Екип на Сдружението

Латинка Симова – Изпълнителен директор
тел. 0884 415 261
Петя Димитрова – Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”
тел. 0882 517 203
Петя Борисова – Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”
тел. 0882 524 339
Бориславка Костова – Счетоводител
тел. 0882 503 724
Диляна Иванова – Технически асистент
тел. 0887 319 981