Адрес за кореспонденция:

Офис на „МИГ – Берковица и Годеч“ – гр. Берковица, ул. „д – р Иван Панов“ № 1, ет. 3

Изнесено работно място на „МИГ – Берковица и Годеч“ – гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302

e – mail: proektmig@abv.bg

Екип на Сдружението

Цветка Петрелийска – Изпълнителен директор

тел. 0884 415 261

Петя Димитрова – Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”

тел. 0882 517 203

Анжела Станоева – Счетоводител

тел. 0882 503 724

Диляна Иванова – Технически асистент

тел. 0887 319 681