Конференция в град Берковица на МИГ – Берковица и Годеч – 22.12.2017 г.

На 22 декември 2017 г., от 11:00 часа в „Детски център „Камбанка” – гр. Берковица се проведе информационна конференция, като част от планираните дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 […]

Информационна среща в гр. Берковица на МИГ – Берковица и Годеч – 23 ноември 2017 г.

На 23 ноември 2017 г., от 11:00 часа в гр. Берковица, в „Детски център „Камбанка” се проведе информационна среща, като част от планираните дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на […]

Покана за обучение

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ организира двудневно обучение за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следната тема: Информационни технологии в бизнеса – Маркетинг по интернет – за бизнес и земеделските производители дата и място на провеждане на обучението : – 29 – […]

Покана за информационни срещи

П О К А Н А СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи във връзка с   подготовка на проектни предложения по мярка  19.2-4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“  към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“ Срещите ще се проведат: в гр. Годеч: дата: 22.11.2017 г., […]

Информационна среща на МИГ – Берковица и Годеч – 31 октомври 2017 г.

На 31 октомври 2017 г. в град Годеч се проведе информационна среща на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“. Темата на информационната среща беше: Разясняване на възможностите и условията за финансиране по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на територията на общини Берковица и Годеч. Местната инициативна […]